Personvernerklæring

Gjeldende fra 1.juli 2018

Oslo Raw Personvernspolicy
I denne personvernpolicyen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Med personopplysninger forstås kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde. Denne personvernpolicy kan endres, les gjerne gjennom den fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer og hvis du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vil leverer skal slik bruk utgjøre ditt samtykke til endringene.

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn
Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller det genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Noen ganger kreves det tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn er korrekte.

Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende hovedkategorier:

  • Identifikasjonsinformasjon: navn, personnummer, kundenummer
  • Kontaktinformasjon: bostedsadresse, telefonnumre, e-post adresse og for utenlandske adresse også hjemland

–          Kundekommunikasjon: loggføring i vårt kundesystem, korrespondanse, undersøkelse (e-post, brev m.m.)

–          Cookies: se informasjon om cookies

Se nedenfor for fullstendig liste over alle cookies som vi benytter.

Bruk av personopplysninger og rettslig grunnlag
Vi bruker dine personopplysninger til å leverer din ordre. Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og leverer tjeneste og produkter til deg.

Informasjon om behandlingen                                                          Behandlingsgrunnlag

Loggføring i vårt kundesystem.                                                          Nødvendig behandling

Forbedre våre tjenester og produkter.

Markedsføre våre tjenester og produkter.

Markedsundersøkelser.

Tilby og leverer tjeneste og produkter til deg

 

Dine rettigheter i henhold til beskyttelse av personopplysninger
Nedenfor vises dine rettigheter som følger av personvernreglene:

Rettigheten til informasjon;

Rettigheten til korrigering;

Rettigheten til å protestere;

Rettigheten til å begrense behandling av dine personopplysninger;

Rettigheten til sletting;

Rettigheten til innsyn;

Rettigheten til å flytte, kopiere eller overføre dine personopplysninger; og

 Hvem utleveres dine personopplysninger til​
Dine personopplysninger kan utleveres til: tredjepartsleverandører hvis det er nødvendig for å leverer tjenester; eller myndigheter til den utstrekning vi har en rettslig forpliktelse for det. Oslo Raw selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål.

 Sikkerhet
Vi er forpliktet til å beskytte integriteten av alle dine personopplysninger, som Oslo RAW har om deg. Oslo Raw bruker bestepraksis innenfor informasjonssikkerhet til å beskytte dine personopplysninger og sørge for at uautoriserte personer ikke får tilgang til dem. Tiltakene omfatter kryptering av data ved sending, sterke autentiseringsmekanismer og sikker tilgang til data.

 Cookies
Dette nettstedet bruker cookies, en liten datafil som er lagret på datamaskinen eller mobiltelefonen for å kunne gjenkjenne dem neste gang du besøker siden.

vI bruker cookies for å gi deg en best mulig opplevelse av hjemmesiden vår avhengig av hvilken nettleser du har. Også våre nettanalyseverktøy bruker cookies for å samle informasjon om hvordan våre besøkende bruker nettstedet. Dataene som samles inn består blant annet av antall sidevisninger, hvor besøkende kommer fra og hvor mange som besøker nettstedet. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre nettstedet, og gi deg en bedre brukeropplevelse. En cookie kan ikke spre datavirus eller annen skadelig programvare.

Cookies som vi bruker
Oversikten under viser hvilke cookies vi bruker og hva slags informasjon de innhenter og lagrer.
KAN DU LEGGE INN HVILKE COOKIES SIDEN BRUKER HVIS DET ER FLERE
– COOKIE NAME
– COOKIE DESCRIPTION

FORM_KEY
Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID
Your session ID on the server.

GUEST-VIEW
Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART
A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF
Information on products you have emailed to friends.

STORE
The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION
Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY
Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION
Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE
Facilitates translation of content to other languages.