Terms and Conditions

Brukerbetingelser

Følgende salgsbetingelser gjelder for bestillinger gjort i nettbutikken til OSLO RAW. Sammen med ordrebekreftelse danner de forpliktende avtalegrunnlag mellom kjøper og selger. 

Selskapsinformasjon
Oslo Raw AS er ansvarlig for osloraw.no og bestilling.osloraw.no.

Cake it easy AS
Ullevalsveien 82B,
0454 Oslo
Org. nr. 817403352  MVA
post@osloraw.no

Priser
De aktuelle prisene angis ved respektive produkt. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer og skrivefeil. 

Produktbeskrivelse
Produktbilder er ment som illustrasjonsbilder. Leverte produkter skal i størst mulig grad likne produktbildene, men avvik vil kunne forekomme ettersom baking er et håndverk.


Ordrebekreftelse
Ved bestilling via vår tjeneste vil du automatisk motta en ordrebekreftelse på e–post. Denne må kontrolleres mot opprinnelig bestilling. Er det avvik må du ta kontakt med vår kundeservice. 

Kortbetaling og sikkerhet
Du kan velge å betale med betalingskort. Beløpet trekkes ved bestilling ettersom det er ferskvarer. Du må være 18 år eller eldre for å bestille via tjenesten. 

Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummer, utløpsdato og verifiseringskode (CVV2). Sikkerheten ved alle betalinger håndteres av Bamboora, en av Nordens største betalingsformidlere. Betalingsløsningen er PCI (Payment Card Industry) og sertifisert av Visa og Mastercard. Av sikkerhetsmessige hensyn så krypteres din betalingsinformasjon av betalingsløsningen og lagres direkte hos betalingsformidler. Oslo raw AS har ikke tilgang til dine kortopplysninger. Det må være dekning på kortet som benyttes, og det kan ikke være sperret.
Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med Visa ⁄ Mastercard vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer.
Har du ytterligere spørsmål vedrørende sikkerheten er du velkommen til å kontakte oss eller Bamboora.

Personvern
Oslo raw AS behandler all informasjon konfidensielt. Kundens kontaktdetaljer må være fylt inn korrekt da vi kan behøve å komme i kontakt med personen. Vi gir ikke ut denne informasjonen til tredjepart hvis det ikke er relevant for å fullføre tjenesten.


Leveranse og henting
Varen(e) ansees som levert når den er ankommet oppgitt leveringspunkt innen hentetidspunkt. Kunden er selv fullt ansvarlig for å motta varen(e) på avtalt leveringstidspunkt på valgt leveringssted. Kunden må undersøke varen(e) ved mottak og må da sjekke om den er i samsvar med bestillingen. Om kunde ikke mottar varen(e) til avtalt leveringstidspunkt vil man ikke kunne be om refusjon⁄reklamasjon. Om varen(e) hentes senere enn avtalt hentetidspunkt så kan ikke Oslo raw AS belastes for forringelse av kvalitet som resultat av sen henting. 

Ved spørsmål vedrørende leveranse⁄henting av vare(r) som er bestilt, bes kunder om å ta direkte kontakt.

Avbestilling ⁄ endring
Avbestilling må skje 2 virkedager før avtalt levering. Dette gjøres ved å kontakte vår kundeservice innenfor normal åpningstid. 
Om man ønsker å endre leveringstidspunkt så bør man kontakte bakeriet som skal leverer varen(e) 2 virkedager før avtalt levering.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven § 22 knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer. For disse varene har ikke forbruker noen angrerett.

 

Angreskjema
Utfylt skjema sendes til:
Oslo raw AS,
Ullevålsveien 82,
0454 Oslo
E-post: post@osloraw.no
Navn
Adresse
Dato

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

Signatur (Ved brev)

 

Force majeure
Ingen av partene er forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure.

Adgang til å klage
Våre varer er ferskvarer og klager vedørende kvalitet og levering må rapporteres så raskt som mulig påfølgende virkedag. Klager bør først rettes til bakeriet som har levert varen(e) for rask oppfølgning.

Endring av vilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår omtalte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting. 

Copyright
Alt innhold på våre nettsider er Oslo raw AS sin eiendom, , og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder⁄grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Oslo raw AS.